Image
Image
Image
Image
Image

Over de Shell Eco-marathon.

HAN Hydromotive is ontstaan vanuit de wil om mee te doen aan de Shell Eco-marathon. Maar, wat is de Shell Eco-marathon eigenlijk? En waarom doet HAN Hydromotive hieraan mee? We vertellen het allemaal hieronder. 

  • De shell Eco-marathon is een wereldbekende zuinigheidsrace waarin internationale studententeams meedoen om de meest zuinige auto van hun klasse te bouwen.
  • Het doel van de Shell Eco-marathon is om studenten te laten nadenken over grensverleggende technologieën om de zuinigheid van hun voertuigen steeds weer te verbeteren. Daarnaast wordt natuurlijk aangespoord om mee te werken aan groenere en efficiëntere energieoplossingen in het kader van de Automotive-sector. 
  • De Eco-marathon werkt op de volgende manier: Allereerst komen de internationale studententeams bij elkaar op een circuit in een willekeurige regio. Ieder team krijgt vier pogingen om het meest zuinige resultaat neer te zetten.
  • Een poging bestaat uit tien ronden die afgelegd moeten worden op het circuit, en deze moeten binnen 40 minuten worden gereden. 

    Tijdens een poging wordt het gemiddelde verbruik van het voertuig gemeten. Aan het einde van de vier pogingen heeft elk team dus één of meerdere resultaten neergezet.

  • Het beste resultaat van ieder team wordt vervolgens met elkaar vergeleken, en daaruit komt uiteindelijk een winnaar. Het team wat dus het meest efficiënt omgegaan is met de energie wint de Eco-marathon. 
  • HAN Hydromotive doet aan deze competitie mee, omdat wij geloven dat de studenten een cruciale rol spelen in de energietransitie, met name in de mobiliteitssector.

    Deze studenten leren om te gaan met energiestromen, en doen kennis op van waterstof. Ook denken ze na over de zuinigheid van een voertuig. Bovendien leren ze werken in een prestatie gedreven omgeving en zijn ze actief bezig om de toekomst een stukje groener te maken.